Preview Mode Links will not work in preview mode

Laat u inspireren door podcast over kunst- en cultuuronderwijs.

Aug 10, 2021

In deze vierde aflevering van onze serie hoorspelen staat de firma Hoed centraal. Tiny Swaag-Hoet, nu 99 jaar dochter van Cees Hoet, één van de 6 eerste eigenaren van de Gebroeders Hoed herinnert zich nog heel veel uit de tijd dat zij met haar ouders, broers Cor en Henk en zus Marjan op het Scharlo woonde en haar vader de stalhouderij onder zijn beheer had.  De 6 gebroeders Hoed en hun echtgenotes woonden allemaal bij elkaar op het Scharlo. André Hoet,, kleinzoon van Cees  vertelt in deze aflevering wat hij zich van zijn tijd na de oorlog over bedrijf herinnert.

In 1926 werden de panden aan de zuidzijde van het Scharlo gesloopt door ze  grotendeels gecontroleerd af te laten branden om zo meteen ook de daar heersende wandluis te verdelgen. Ook de familie Kesselaar, de bekende Alkmaarder Andre Carrell en vader van Rudi woonde in dit rijtje. Er herrezen nieuwe panden in herkenbare Amsterdamse Schoolstijl. Op de ene hoek café du Passage, op de andere hoek café Royal en in het midden op de nummers 17, 19 en 21 het statige gebouw van rijtuigenverhuur en begrafenisonderneming Hoed, nu Radio Bakker. Het pand loopt helemaal door tot het Groenelaantje. Zo konden de verhuiswagens er aan de voorkant in aan de achterzijde weer uit.  Boven zijn vier woonhuizen gerealiseerd.