Preview Mode Links will not work in preview mode

Laat u inspireren door podcast over kunst- en cultuuronderwijs.

May 23, 2018

Wim van Bokhorst

Wim van Bokhorst, de Keetmeester, is een educatieve duizendpoot. Hij heeft zeer ruime ervaring in het onderwijs en deze ervaring zet hij in door  tal van bijzondere projecten te bedenken en uit te voeren. Veel van deze projecten hebben directe raakvlakken met kunsteducatie en versterken het geïntegreerd onderwijs. 

Wim van Bokhorst maakt van leren een speels, creatief avontuur als ontwerper van creatieve en effectieve educatie, verhalenverteller in krachtig leren en werken, dagvoorzitter en trainer van groepen, coach en begeleider van professionals in presentatie en zeggingskracht, verbinder en regisseur van mensen en initiatieven in transitie.

Wim is deskundig en creatief op het snijvlak van onderwijs, cultuur en ondernemen.Gefascineerd door de lerende mens. Neemt jong en oud serieus in wat ze kunnen en willen.Is vindingrijk en creatief in het benutten van wat er al is, maar ook in wat zou kunnen zijn.
Speels, effectief, en bezielend in het omgaan met individuen en groepen. Hecht grote waarde aan 'Tijd voor aandacht' en de 'Kracht van het kleine'.

Wim van Bokhorst wil
- onderwijs en leren aantrekkelijk en effectief maken.
- mensen versterken in waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden.
- groepen effectief, speels en met plezier laten samenwerken aan een gezamenlijk doel.
- met elkaar in kleine stapjes de wereld wat mooier en beter maken.

In deze podcast gaat Wim met name in op het feit dat veel docenten zeggen tijd te kort te hebben voor 'randzaken' en op zijn bijzondere project De Culturij.

Meer informatie:

www.wimvanbokhorst.nl

www.cultuurprimair.nl

www.artiance.nl

www.lkca.nl

www.cultuurconnectie.nl