Preview Mode Links will not work in preview mode

Laat u inspireren door podcast over kunst- en cultuuronderwijs.

Jun 6, 2018

Aslan

(Zuhal Gezik en Roosje Blenckers)

In aflevering 24 staat het Amsterdamse Muziekcentrum Aslan centraal, een centrum opgericht door Levent Aslan. Aslan werkt vanuit Amsterdam West en met hun vernieuwende werkwijze weten ze ook de doorgaans moeilijk bereikbare doelgroepen aan zich te verbinden. Rob Bangert en Hanneke Vries gaan hier nader op in met artistiek leider Zuhal Gezik en hoofd educatie Roosje Blenckers.

 Aslan Muziekcentrum wil grenzen overstijgen vanuit de gedachte dat muziek grenzeloos is, geloven dat artistieke uitingen door hun aard meer begrip tussen verschillende groepen kunnen brengen, ook wanneer men vanuit verschillende gezichtspunten en achtergronden vertrekt. Verdieping in elkaars cultuur, achtergronden en waarden is daarbij essentieel. In de maatschappij staan, voeling houden met belangrijke ontwikkelingen en bepaalde groepen en partijen, geloven in en uitgaan van het harmonieus samenbrengen van verschillende culturen kenmerken de basishouding. Dit geloof in harmonie en verdraagzaamheid wil Aslan Muziekcentrum in een multiculturele context uitdragen. Aslan Muziekcentrum probeert te voelen wat er in de samenleving leeft, wil via muziekeducatie daarop inspelen: talenten tot bloei laten komen en kinderen en ouders een gevoel van trots en eigenwaarde meegeven.

Aslan Muziekcentrum biedt muziek-, dans- en theaterlessen aan kinderen, jongeren en volwassenen. In het schooljaar 2016/2017 bereikte Aslan 791 leerlingen voor één of meerdere cursussen in de vrije tijd op onze eigen locatie en op verschillende locaties in West en Nieuw-West met het project Muziek, Dan & Theater in mijn buurt. Daarnaast is Aslan Muziekcentrum een belangrijke partner in het onderwijs. Aslan geeft op 28 Amsterdamse scholen wekelijks muziekles volgens de Muziek talent Expres en nog eens 15 basisscholen en buurthuizen nemen naschoolse en buitenschoolse korte projecten af. Ook zijn wij actief op 4 middelbare scholen.

In de afgelopen twintig jaar heeft Aslan haar positie als trainingscentrum in de kunst-en cultuureducatie sterk gevestigd. Het delen van praktische kennis en resultaten staan bij het trainingscentrum centraal. Professionals uit het (muziek)onderwijs, instellingen en bedrijven kunnen terecht voor een divers trainingsprogramma. Daarnaast ontwikkelt Aslan Muziekcentrum lesmateriaal en lesattributen die door het eigen docententeam uitgebreid worden getest voordat ze in de webwinkel aangeboden worden.

Het team van Aslan Muziekcentrum bestaat uit een Raad van Toezicht en twee directiebestuurders Levent Aslan en Zuhal Gezik die met een team van tien kantoormedewerkers, ongeveer vijftig docenten en een aantal vrijwilligers de activiteiten ontwikkelen en uitvoeren.

Meer informatie:

www.aslanmuziek.nl

www.artiance.nl

www.lkca.nl

www.cultuurconnectie.nl