Preview Mode Links will not work in preview mode

Laat u inspireren door podcast over kunst- en cultuuronderwijs.

Jun 13, 2018

 

Roos van Amstel

In aflevering 25 van de podcastserie interviewen Helen Groves en Rob Bangert, Roos van Amstel van de Bildung Academie in Amsterdam.

De Bildung Academie gelooft in de kracht en potentie van de mens en is van mening dat Bildung antwoorden en oplossingen biedt voor de hedendaagse problematiek. Kunst is een belangrijk onderdeel van de Academie.

De wereld is continue onderhevig aan veranderingen en brengt enorme complexiteit en problematiek met zich mee. Een voortwoekerende economische crisis, toenemende globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie gerelateerde problematiek, substantiële afname van natuurlijke hulpbronnen en groeiend scepticisme is zichtbaar welke dan ook pressie uitoefent op organisaties, bedrijven en de samenleving als geheel. Ook op individueel niveau is evident zichtbare toename vast te stellen van burn-outs, zingevingvraagstukken en vervreemding. Dit roept de vraag op hoe daar als samenleving op te anticiperen. De manieren waarop we ons nu organiseren (of leren, leven en werken) lijken ontoereikend om complexe problematiek op te lossen. Hoe gaan we om met een wereld en system(en) in transitie en wat betekent dit voor jezelf, de ander en de samenleving?

Bildung draagt enerzijds actief bij aan de noodzakelijke ontwikkeling en bewustwording van eenieders essentie, en anderzijds vervult het ook een kritische en constructieve rol in organisaties, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Door Bildung tweeledig in te zetten wordt recht gedaan aan de ontwikkeling van het individu, leveren we organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven contextgebonden handvatten, en dragen we direct bij aan verbinding en gemeenschapsontwikkeling. Het is dan ook ons streven om een wereld te creëren waarin het Bildungsideaal – verbinding met jezelf, de ander en de maatschappij - als grondhouding centraal staat teneinde een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn van het individu en het collectief.

 

Meer informatie:

www.debildungacademie.nl

www.artiance.nl

www.lkca.nl

www.cultuurconnectie.nl