Preview Mode Links will not work in preview mode

Laat u inspireren door podcast over kunst- en cultuuronderwijs.

Jun 20, 2018

jan Brands 2

In de laatste aflevering van het seizoen (aflevering 26) kunt u luisteren naar een interview met Jan Brands, directeur van Cultuurconnectie. Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Per 1 januari 2015 zijn Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) samen verder gegaan onder de naam Cultuurconnectie. Tot de leden van Cultuurconnectie behoren centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur.

Voor Cultuurconnectie is het belangrijk om aan de toekomst van cultuureducatie bij te dragen. Namens, voor en met haar leden neemt Cultuurconnectie stelling en formuleert zij gevraagd en ongevraagd standpunten over actuele onderwerpen en thema’s. Ze motiveert, adviseert en faciliteert de aangesloten instellingen bij de ontwikkeling van hun werk. Cultuurconnectie bouwt aan en maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden die het ondernemerschap in de branche ten goede komen. Door bundeling van krachten en samenbrengen van partijen biedt zij haar leden een breed scala aan voordelen. Cultuurconnectie vergroot de bekendheid en kwaliteit van het werk van de sector en zorgt dat de branche een gekende en erkende partner is in het (cultuur)politieke debat, de beleidsvorming en de uitvoering ervan.

In deze podcast vertelt Jan Brands o.a. over het werk van Cultuurconnectie, het rapport “Passie gewaardeerd” over de arbeidsmarkt voor Kunstenaars, het tot stand komen van een CAO, samenwerking tussen instellingen en IKTOON.

Meer informatie:

www.cultuurconnectie.nl

www.artiance.nl

www.lkca.nl